obowiązek podatkowy w VAT

Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży biletów

Teatr prowadzi sprzedaż biletów w kasach teatru oraz przez Internet za pomocą strony teatru.
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży biletów w kasie teatru, a kiedy przy sprzedaży internetowej?

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT od 1 stycznia 2014 r.

• Od 1 stycznia 2014 r. zmieniają się zasady określania obowiązku podatkowego w VAT • Obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi • Nowością jest to, że moment wystawienia faktury nie będzie już miał znaczenia