obóz językowy

Usługa turystyczna czy edukacyjna?

Ośrodek kultury chce zorganizować dla młodzieży ze swojej gminy obóz językowy za granicą. Koszty obejmują przejazd autokarem, zakwaterowanie, ubezpieczenie, opiekę pilota oraz naukę języka przez nauczyciela z gminnej szkoły. Wszystkie koszty imprezy pokrywają uczestnicy (nie korzystamy z żadnych dotacji z gminy na ten cel). Jaką stawką VAT opodatkować obóz językowy? Czy świadczoną usługę organizacji obozów językowych należy uznać za usługę turystyczną czy za usługę edukacyjną i opodatkować według zasad przewidzianych dla poszczególnych usług?