obsługa instytucji kultury w zakresie finansowym

Przekazanie finansów do gminy

Od 1 stycznia 2017 r. gminna instytucja kultury przekazała finanse i płace nowo powstałemu zakładowi do rozliczeń — centrum usług wspólnych.
Czy należało zamknąć księgi instytucji kultury i sporządzić sprawozdania za 2016 r.?
Czy należy o fakcie przekazania finansów i płac poinformować ZUS, urząd skarbowy i GUS?
Kto powinien sporządzić PIT-11 — informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy — za 2016 r.?
Jak płynnie przekazać dokumenty?

Powierzenie obsługi finansowej gminie — przelewanie zaliczek na zakupy na prywatne konta pracowników instytucji kultury

W instytucji kultury w związku z powierzeniem gminie obsługi finansowej w drodze porozumienia zlikwidowano stanowisko głównej księgowej. Zmiana ta spowodowała w instytucji kultury wiele utrudnień, m.in. to, że obecnie instytucja nie prowadzi już kasy i nie ma jak wypłacić pracownikom zaliczek na drobne zakupy. W związku z tym instytucja przelewa kwoty zaliczek na prywatne konta wybranych pracowników. Pracownicy nie są zadowoleni z takiej sytuacji.
Czy przelewanie zaliczek na drobne zakupy na prywatne konta pracowników jest zgodne z prawem?
Czy można zmusić pracownika do wykorzystania w taki sposób jego prywatnego konta?

W niektórych instytucjach po 1 stycznia 2016 r. zniknie stanowisko głównego księgowego

Czy w związku ze zmianami w Ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o samorządzie gminnym) instytucje kultury i inne jednostki sektora finansów publicznych nie będą musiały zatrudniać księgowego?