obszar VII Kutlura

Wydatki strukturalne w domu kultury

Które z wydatków ponoszonych przez samorządowy dom kultury na:

  • organizację: imprezy sylwestrowo-noworocznej dla mieszkańców gminy, Andrzejek i Mikołajek dla dzieci i młodzieży, Dnia Matki i Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, majówki, pikniku wakacyjnego, imprezy dla dzieci w okresie ferii zimowych, pokazów kulinarnych, imprez w okresie świątecznym, np. koncertów, występów artystycznych;
  • zakup przedstawień i spektakli teatralnych, projekcji filmowych z wolnym wstępem,

należy zaliczyć do wydatków strukturalnych?

Kwalifikacja wydatków strukturalnych w obszarze VII Kultura

• Są problemy z klasyfikacją wydatków w kodach 58, 59 i 60 • W rozporządzeniu ministra finansów nie ma szczegółowych wytycznych • Mimo to księgowy instytucji kultury musi prawidłowo klasyfikować wydatki