ocena pracowników

Oceny pracowników jako kryterium przyjęte do rozwiązania stosunku pracy

W związku z trudną sytuacją finansową i ewentualnością zwolnień części pracowników artystycznych dyrekcja artystycznej instytucji kultury chce zorganizować przesłuchania sprawdzające poziom artystyczny pracowników i na ich podstawie wybrać osoby, z którymi rozwiąże umowę o pracę.
Czy takie postępowanie jest zgodne z przepisami?
Czy w takim przypadku konieczne jest przesłuchanie wszystkich, czy można się ograniczyć tylko do danej grupy instrumentów (głosów) lub tylko pojedynczych osób?
Czy jako jedno z kryteriów można przyjąć wykonywanie pracy przez danego pracownika również w innym miejscu pracy — na etat albo długotrwałą umowę-zlecenie?
Jaki wpływ na warunki rozwiązania umowy o pracę może mieć uznanie na podstawie przesłuchań, że pracownik posiada niewystarczające kwalifikacje? Czy wtedy nie byłoby to rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (choć przyczyną zorganizowania przesłuchań jest trudna sytuacja finansowa)?

Dlaczego warto śledzić nowe trendy w ocenianiu pracownika?

  • Zasady oceniania pracowników — tak jak nasze otoczenie i świat — ciągle się zmieniają
  • Zamiast wdrażać na siłę stare i nieużyteczne już systemy oceniania pracowników, lepiej jest poznać nowe podejście do tego narzędzia
  • Tylko dopasowany do potrzeb danej instytucji kultury system ma rację bytu

Jak wspierać różnorodność i tolerancję w miejscu pracy? I dlaczego warto?

  • Zespoły, w których spotykają się różnorodne osoby, są bardziej efektywne, szybsze w reagowaniu na zmiany i często tworzą lepszą atmosferę w pracy
  • Walka z zakorzenionymi stereotypami jest jednak trudna i długa
  • Dobrym rozwiązaniem są szkolenia wspierające tolerancję w instytucji oraz wprowadzenie kultury otwartości na innych

Jakie techniki ocen okresowych wybrać dla instytucji kultury?

• Wprowadzenie systemu ocen okresowych ułatwia zarządzanie pracownikami oraz dostarcza wielu cennych informacji o nich • Przede wszystkim trzeba ustalić, jaki ma być cel oceny pracowników • Można zdecydować się na wykorzystanie takich techniki oceny, które najbardziej odpowiadają warunkom panującym w instytucji kultury

Dlaczego warto wprowadzić system ocen okresowych w instytucjach kultury?

• System ocen okresowych wpływa pozytywnie na pracowników — zwiększa ich motywację, a najlepiej ocenianym daje szanse na awans i premię • Dla instytucji jako pracodawcy korzyścią jest lepsze poznanie możliwości pracowników, a co za tym idzie, lepsze wykorzystanie ich umiejętności • Pracę nad skutecznym systemem ocen okresowych musi poprzedzić gruntowna analiza potrzeb instytucji i celów, jakie system ma jej przynieść