ocena ryzyka zawodowego

Odzież ochronna w bibliotece

Czy biblioteka powinna wydawać bibliotekarzom odzież ochronną, ewentualnie wypłacać ekwiwalent za pranie?