ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko w przypadku sprzątania biblioteki

Biblioteka nie zatrudnia sprzątaczki. Prace związane ze sprzątaniem wykonują pracownice biblioteki.
Jak ocenić ryzyko zawodowe w takim przypadku?

Odzież ochronna w bibliotece

Czy biblioteka powinna wydawać bibliotekarzom odzież ochronną, ewentualnie wypłacać ekwiwalent za pranie?