odbiorcy

WykluczeNIE. Kultura naprawdę dla wszystkich

  • Planując wydarzenia kulturalne, warto myśleć także o tych, którzy z różnych powodów nie mają możliwości odwiedzić instytucji
  • Instytucje kultury nie mogą pozostawać obojętne wobec problemu wykluczenia
  • Działania kulturalne dla grup wykluczonych warto przygotowywać we współpracy z organizacjami, które na co dzień starają się im pomagać

Otwarci na sugestie, czyli o tym, dlaczego warto słuchać i kontrolować — szczególnie we wrześniu

  • Zapisy na zajęcia edukacyjne to wspaniała okazja, by lepiej poznać potrzeby naszych odbiorców
  • Nie ma głupich pytań — każde może być sugestią dobrego rozwiązania
  • Warto nieustająco przypominać wszystkim prowadzącym zajęcia, że to uczestnicy są najważniejsi

Sztuka jest dla widza, czyli zarządzanie publicznością w instytucji kultury

• Należy pamiętać, że publiczność instytucji kultury to nie tylko młodzież szkolna, to także dzieci, studenci, dorośli, osoby starsze • Zawsze trzeba myśleć o odbiorcach wydarzeń kulturalnych i włączać ich w działania instytucji • Warto monitorować, jak odbiorcy reagują na działania instytucji kultury — dzięki temu będzie wiadomo, co należy usprawnić