oddział muzeum

Odłączenie oddziału od muzeum i przeniesienie go do innego muzeum

Muzeum X w swej strukturze ma oddział i ten oddział ma być od niego odłączony i przekazany do muzeum Y (majątkowo i osobowo). Instytucje te mają tego samego organizatora, a wyłączenie oddziału nastąpi w połowie 2013 r. Muzeum X prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową oddziału, natomiast sprawozdanie finansowe (bilans) jest łączne.
Jakie dokumenty należy przygotować na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej? Zgodnie z tym przepisem organizator określa zasady przekazania składników majątkowych ujętych w bilansie wyłączonych jednostek. Jakie dokumenty muszą przygotować oba muzea?