odpisy

Amortyzacja środków trwałych w instytucjach kultury

• Bezbłędne naliczenie wartości amortyzacji zależy od prawidłowego ustalenia wartości początkowej składników majątku • Ważny jest także moment rozpoczęcia amortyzacji • Amortyzacja zwiększa fundusz instytucji kultury