odpoczynek dobowy

Obowiązkowe odpoczynki przy równoważnym systemie czasu pracy

Jak przy równoważnym czasie pracy zaplanować dobowe odpoczynki, aby wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowiło pracy w godzinach nadliczbowych?

Dzień wolny za pracę w niedzielę

W artystycznej instytucji kultury obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy; pracownicy świadczą pracę również w soboty i niedziele. Za pracę w niedzielę należy się dzień wolny w ciągu 6 dni poprzedzających lub 6 dni następujących po tym dniu pracy. Dodatkowo należy udzielić pracownikowi obowiązkowych odpoczynków.
Czy można wydłużyć okres wykorzystania tych dni wolnych?
Czy za pracę w sobotę pracownik również musi odebrać dzień w ciągu 6 dni kalendarzowych poprzedzających albo następujących po tym dniu pracy?
Czy można zaplanować pracownikowi pracę w taki sposób, że np. w tygodniu ma pierwsze 2 dni odpoczynku, potem 10 dni pracuje, a następnie znowu 2 dni odpoczynku?

Odpoczynek dobowy pracownika instytucji kultury

• Aby uelastycznić czas pracy instytucji kultury, można w niej wprowadzić system przerywanego czasu pracy • Wprowadzenie tego systemu czasu pracy pozwala efektywniej zaplanować pracę pracownika instytucji kultury i uniknąć kosztów pracy w godzinach nadliczbowych • Ponieważ system czasu pracy jest elementem regulaminu pracy — wprowadza się go tak samo jak nowe postanowienia do regulaminu pracy