odpowiedzialność kierownika

Odpowiedzialność kierownika jednostki za inwentaryzację majątku

• Inwentaryzacja jest częścią kontroli zarządczej • Tylko kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za inwentaryzację • Za niedopełnienie obowiązków inwentaryzacyjnych grożą kary