odpracowanie wyjść prywatnych

Odpracowanie wyjść prywatnych pracownika instytucji kultury po zmianach

• Od 23 sierpnia 2013 r. czas odpracowania zwolnienia od pracy udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych • Dyrektor instytucji kultury powinien wprowadzić do jej regulaminu pracy zasady postępowania dotyczące wyjść prywatnych pracowników • Ułatwi to stosowanie takich samych zasad wobec wszystkich pracowników oraz będzie pomocne w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy