odprawy rentowe

Dwie odprawy — z tytułu przejścia na rentę, a następnie na emeryturę

Pracownik był zatrudniony w bibliotece od 1979 r. i po przepracowaniu 11 lat w 1990 r. ze względu na stan zdrowia przeszedł na rentę. Otrzymał wtedy jednomiesięczną odprawę. Po czterech latach renta została mu zabrana i od 1995 r. ponownie pracuje w bibliotece do teraz. W tym roku przechodzi na zasłużoną emeryturę.
Czy w takiej sytuacji biblioteka może mu wypłacić odprawę emerytalną?

Odprawa w związku z odejściem na rentę rodzinną

Czy pracownicy odchodzącej z pracy w wieku 58 lat na rentę rodzinną należy wypłacić 3-miesięczną odprawę?

Odprawa emerytalna i rentowa pracowników instytucji kultury po zmianach

• Od 1 stycznia 2012 r. pracownicy instytucji kultury otrzymują odprawy emerytalne i rentowe na korzystniejszych niż do tej pory zasadach • Prawo do odprawy rentowej lub emerytalnej pracownik uzyskuje z dniem przejścia odpowiednio na rentę lub emeryturę • Pracownik może otrzymać odprawę tylko raz