odsetki od należności

Tylko faktycznie otrzymane odsetki są przychodem instytucji kultury

Czy instytucja kultury powinna opodatkować otrzymane odsetki od należności:

  • za bieżący rok, np. 2015 r.,
  • zaksięgowane jako przychód w latach ubiegłych, które wpłynęły na konto instytucji kultury w 2015 r.?