odsetki od pożyczki

Odsetki od pożyczki z banku w Rb-Z

Instytucja zaciągnęła pożyczkę w banku.
Czy odsetki do zapłacenia od tej pożyczki należy wpisać do części E sprawozdania Rb-Z?

Finansowanie odsetek od kredytu na inwestycję

Instytucja kultury ma zamiar zaciągnąć pół miliona kredytu na inwestycję, która zostanie objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Czy odsetki od kredytu bankowego można sfinansować dotacją podmiotową bądź celową?

Odsetki od pożyczki na środek trwały w instytucjach kultury

• Przy ewidencji księgowej odsetek należy pamiętać, że mogą one powstać przed i po dniu przekazania środka trwałego do używania • Prowizje, ubezpieczenie, odsetki od pożyczki na środek trwały naliczone do dnia oddania środka trwałego do używania zwiększają jego wartość początkową • Odsetki naliczone i zapłacone po dniu wprowadzenia środka trwałego do używania stanowią koszty uzyskania przychodu instytucji kultury