odwołanie od kary

Procedura odwoławcza od nałożenia kary porządkowej

• Pracownik instytucji kultury, tak jak każda inna osoba zatrudniona na umowę o pracę, ma siedem dni na wniesienie sprzeciwu wobec nałożonej na niego kary porządkowej • Dyrektor instytucji kultury może nie uwzględnić sprzeciwu albo uwzględnić sprzeciw tylko częściowo • Karę porządkową uznaje się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku jego nienagannej pracy