ogłoszenia o pracę

Czego nie umieszczać w ogłoszeniu o pracę w instytucji kultury?

• Niepoprawnie napisane ogłoszenie o pracę może być niezgodne z prawem • Dyskryminacja kandydatów może się pojawić już na etapie ogłoszenia o pracę • Umieszczenie w ogłoszeniu o pracę sformułowań dyskryminujących przyszłego pracownika naraża instytucję na proces przed sądem pracy