ogłoszenia o pracę

Konkurs na dyrektora instytucji kultury

Pytanie Pytania dotyczą konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Czy muzeum ma obowiązek zamieścić na swojej stronie internetowej informację o konkursie na stanowisko dyrektora? Czy też wystarczy informacja w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) umieszczonej przez organizatora tej instytucji? Organizator instytucji, w której przeprowadzenie konkursu na dyrektora jest obowiązkowe zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu samorządowych […]

Czego nie umieszczać w ogłoszeniu o pracę w instytucji kultury?

• Niepoprawnie napisane ogłoszenie o pracę może być niezgodne z prawem • Dyskryminacja kandydatów może się pojawić już na etapie ogłoszenia o pracę • Umieszczenie w ogłoszeniu o pracę sformułowań dyskryminujących przyszłego pracownika naraża instytucję na proces przed sądem pracy