ograniczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej

Dyrektor samorządowej instytucji kultury także podlega przepisom antykorupcyjnym

• Dyrektor samorządowej instytucji kultury podlega przepisom tzw. ustawy antykorupcyjnej • Nie może on prowadzić działalności gospodarczej, a także być udziałowcem w spółkach kapitałowych • Zakaz udziału w zarządach spółek nie dotyczy osób skierowanych przez Skarb Państwa