okres ochronny pracownika

Wypowiedzenie umowy pracownikowi w okresie ochronnym

Gminne centrum kultury w ramach redukcji etatów chce zwolnić jednego z pracowników obsługi technicznej. Ma najniższy staż pracy — jest zatrudniony od 3 lat. Chcemy wręczyć mu wypowiedzenie, ale jest przed emeryturą, tzn. w okresie chronionym, ponieważ miał z końcem roku już iść na emeryturę. Prosimy o informację, czy jest to zgodne z przepisami i co teraz będzie z jego emeryturą.