okulary korekcyjne

Okulary dla pracownika zatrudnionego na pół etatu

Pytania dotyczą refundacji zakupu okularów pracownikowi instytucji kultury.
Czy pracownikowi zatrudnionemu na pół etatu należy zrefundować zakup okularów?
Czy w celu ochrony wzroku pracownika pracującego przy komputerze a nieposiadającego żadnej wady wzroku ani konieczności korekcji wzroku instytucja kultury jako pracodawca może dofinansować zakup tzw. zerówek, czyli szkieł z powłoką chroniącą wzrok tylko przed promieniowaniem z ekranu komputerowego?

Odbiorca faktury związanej z refundacją zakupu okularów dla pracowników

Biblioteka pokrywa częściowo pracownikom zakup okularów korekcyjnych.
Kto powinien figurować jako odbiorca faktury — pracownik czy biblioteka?
Czy faktura powinna opiewać na całą kwotę, czy tylko na kwotę dofinansowania?

Okulary korygujące wzrok dla dyrektora

Dyrektor instytucji kultury pracuje przy komputerze dłużej niż 4 godziny na dobę i w związku z tym jest kierowany na okresowe badania okulistyczne. Po każdym badaniu okulistycznym dyrektor ma zmieniane szkła i oprawki do okularów, których koszt ponosi instytucja kultury. Okulista twierdzi, że pracownik ma do tego prawo co 2 lata.

  • Czy tak częsta zmiana okularów na koszt instytucji kultury jest uzasadniona?
  • Czy powinien to określać wewnętrzny regulamin?

Świadczenia pracownicze dla menedżera domu kultury

Dyrektor domu kultury jest zatrudniony na podstawie umowy o zarządzanie (kontrakt menedżerski) zawartej przez wójta gminy.
Kontrakt nie obejmuje wymiaru godzin pracy, lecz dyrektor pracuje więcej niż 4 godziny dziennie.
Czy dyrektorowi zatrudnionemu na umowę cywilnoprawną przysługuje i powinny być finansowane ze środków domu kultury koszty poniesione na:

  • okresowe badania lekarskie,
  • szkolenia okresowe BHP,
  • specjalistyczne szkolenia, warsztaty,
  • podróże służbowe.

Czy takiej osobie przysługuje refundacja okulistycznych badań kontrolnych oraz zakup okularów korekcyjnych?