opiekun grupy osób

Przychodzi grupa do instytucji kultury… czyli o tym, jak dobrze współpracować z opiekunami

  • Warto traktować nauczyciela jak partnera w działalności edukacyjnej
  • Podstawą dobrej komunikacji jest zadbanie, aby nic nie pozostało w sferze domysłów — stąd tak ważne jest odpowiednie przygotowanie informacji o ofercie edukacyjnej instytucji
  • W miarę możliwości dobrze jest ustalić najważniejsze kwestie, zanim grupa odwiedzi instytucję

Zasady organizacji wycieczek przez bibliotekę

Biblioteka zamierza zorganizować wycieczkę na targi książki w ramach realizowanego projektu „Czytaj, nie pytaj” dofinansowanego z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja literatury i czytelnictwa, z priorytetu Promocja czytelnictwa. Uczestnikami wycieczki będą dzieci z terenu gminy, a jej celem — zachęcenie do czytania. Statut biblioteki jako jej podstawowe zadania wskazuje m.in. prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej, a także zachęcanie mieszkańców gminy do czytelnictwa.

  • Czy pracownicy biblioteki, którzy pojadą na nią jako opiekunowie, muszą mieć odpowiednie uprawnienia: kierownika i opiekuna wycieczki?
  • Czy trzeba zgłosić taką wycieczkę do kuratorium oświaty (tak jak muszą to robić szkoły i przedszkola)?

Czas pracy aktorów amatorów i opiekuna teatru amatorskiego

Przy ośrodku kultury działa amatorski teatr. Oprócz mieszkańców aktorami amatorami są też pracownicy ośrodka kultury. Pracownicy ci są zatrudnieni jako instruktorzy — ale nie instruktorzy teatralni — a zakres ich obowiązków nie pokrywa się z obowiązkami instruktora teatralnego.
Jak potraktować czas prób i wystawianych spektakli? Czy próby w teatrze amatorskim zaliczać do godzin pracy tych pracowników? Czy występy lub wyjazdy na przeglądy teatralne można potraktować jako delegacje?
Jak należy obliczyć czas pracy pracownika ośrodka kultury, który wyjeżdża jako opiekun teatru amatorskiego? Pracuje on od poniedziałku do piątku w godziny od 16:00 do 20:00. Na występy lub przeglądy wyjeżdża w piątek o godzinie 12:00, a wraca w niedzielę o 20:00. W tym czasie pełni obowiązki opiekuna uczestników wyjazdu, czyli jest w pracy przez 56 godzin.