opłata za połów ryb

Kary za przetrzymywanie książek oraz opłata za połów ryb a stawka VAT

Ośrodek kultury pobiera opłaty za połów ryb. Opłaty te stanowią przychód ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego, który podlega pod ośrodek kultury. Przychody te są w całości przeznaczane na utrzymanie terenu wokół zbiornika wodnego w stanie ułatwiającym połów ryb (koszenie trawy, tablice informacyjne).
Pod ośrodek kultury podlegają biblioteki, w których pobierane są opłaty za przetrzymywanie wypożyczonych książek. Przychód jest przeznaczony na zakup nowych książek.
W obydwu przypadkach stosowana jest stawka VAT zwolniona od podatku. Czy słusznie?