opłaty sankcyjne

Najważniejsze zmiany w VAT dla instytucji kultury

  • Od 1 stycznia 2017 r. instytucje kultury mają obowiązek składania informacji podsumowujących tylko w okresach miesięcznych
  • Warunkiem odliczenia VAT naliczonego od WNT i importu usług jest uwzględnienie VAT w deklaracji podatkowej, w której podatnik ma obowiązek rozliczyć ten VAT, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy
  • Organy podatkowe mają prawo zastosować nowo wprowadzone sankcje, jeżeli stwierdzą nieprawidłowości w rozliczeniach, począwszy od deklaracji za styczeń 2017 r.

Opłaty za opóźnienie w oddaniu książek do biblioteki

Prowadzimy bibliotekę publiczną. Nie pobieramy opłat za wypożyczanie książek — pobieramy wpisowe za wydanie legitymacji. Jednak w przypadku gdy czytelnik opóźnia się w oddaniu książek, naliczamy opłatę karną za nieoddanie książek w terminie. Opłata ta jest uzależniona od ilości dni opóźnienia w oddaniu książki do biblioteki. Czy opłaty te podlegają opodatkowaniu VAT?