opłaty za usługi

Wprowadzenie odpłatności za prowadzenie działalności innej niż kulturalna

Gminny dom kultury (GDK) zatrudnia kapelmistrza, który prowadzi orkiestrę dętą. Orkiestra cieszy się dużą popularnością i często zapewnia oprawy muzyczne uroczystości w sąsiednich gminach. Dyrekcja GDK zastanawia się, czy nie wprowadzić odpłatności za te występy. Statut domu kultury pozwala na prowadzenie działalności innej niż kulturalna. Wynika z niego bowiem, że GDK może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy poprzez organizowanie imprez rozrywkowych, koncertów w zakresie nieprzekraczającym zadań statutowych.
Czy na tej podstawie można pobierać odpłaty za oprawę muzyczną uroczystości, np. nadania sztandaru w OSP?

Minimalna stawka godzinowa przy umowie z przedsiębiorcą

Instytucja kultury chce zawrzeć umowę z osobą fizyczną — prowadzącą działalność gospodarczą a niezatrudniającą pracowników — na świadczenie usług w zakresie konserwacji, naprawy i przeglądów technicznych sprzętu przeciwpożarowego i czyszczenia przewodów kominowych.
Czy w takim przypadku obowiązuje minimalna stawka za godzinę?
Co z obowiązkiem wypłaty wynagrodzenia przynajmniej raz w miesiącu, skoro wynagrodzenie za usługi instytucja wypłaci tylko raz w roku?

Odliczenie VAT przy koncertach odpłatnych i nieodpłatnych

Instytucja kultury organizuje cykl 5 koncertów w ramach jednego projektu. Na 4 koncerty prowadzi sprzedaż biletów, a na 1 koncert wstęp jest wolny. Obowiązek organizacji koncertu ze wstępem wolnym wynika z umowy najmu, która nie pozwala na organizowanie koncertów biletowanych w wynajmowanym obiekcie. Instytucja nie prowadziła żadnych innych działań generujących obrót opodatkowany VAT w związku z organizacją koncertu bezpłatnego.
Czy można odliczyć VAT z tytułu poniesionych kosztów dotyczących wszystkich koncertów, czy należy dzielić koszty (faktury) proporcjonalnie, tzn. na koszty poniesione na koncerty biletowane z VAT do odliczenia i na koncert niebiletowany — bez odliczenia VAT.
A może należy potraktować te 5 koncertów jako całość i odliczyć VAT od wszystkich kosztów?

Usługa parkingowa

Instytucja kultury uruchomiła usługę parkingową. Dodatkowo przewiduje się opłatę 500 zł za nieprzestrzeganie regulaminu parkingu (np.: w przypadku pozostawienia samochodu na noc).
Jaką stawką VAT opodatkowana jest usługa parkingowa oraz opłata za zgubienie biletu parkingowego?

Dochody z dodatkowych usług biblioteki wpłacane do kasy urzędu gminy

Biblioteka uzyskuje dochody z tytułu usług ksero i usług drukowania. Opłaty za te usługi czytelnicy wpłacają bezpośrednio do kasy urzędu gminy, ponieważ biblioteka nie posiada własnej kasy gotówkowej.
Jak powinno wyglądać rozliczenie finansowe tych dochodów?
Czy prawidłowe jest wpisanie każdej wpłaty do rejestru, a na koniec dnia odprowadzenie dziennych dochodów na rachunek bankowy biblioteki?

Telefon i usługa na jednej fakturze

Instytucja kultury otrzymała aparat telefoniczny odpłatnie. Spłaca go w 24 ratach. Raty te są ujęte co miesiąc na fakturze łącznie z opłatami za usługi telekomunikacyjne.
W którym momencie należy zaksięgować telefon na konto pozostałych środków trwałych: z chwilą spłaty rat czy na podstawie umowy zawartej z firmą telekomunikacyjną?

Organizowanie spotkań z pisarzami w bibliotece

Biblioteka wojewódzka, która jest samorządową instytucją kultury zaliczaną do bibliotek naukowych, chce organizować spotkania z autorami książek i z tego tytułu pobierać opłaty. Uzyskane środki z tytułu organizacji spotkań będą przeznaczone na działalność statutową instytucji.
Czy takie postępowanie będzie prawidłowe?
Czy takie spotkanie można organizować tylko bezpłatnie?