OPP

Instytucje kultury a status OPP

Czy samorządowa instytucja kultury (dom kultury) może starać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego?