oprogramowanie komputerowe

Uznana reklamacja programu komputerowego

W grudniu 2018 r. instytucja kultury kupiła oprogramowanie graficzne o wartości 3500 zł brutto. W kwietniu br. z uwagi na wadliwe działanie programu został on zwrócony sprzedawcy. Niestety, sprzedawca nie wystawił instytucji kultury faktury korygującej, a jedynie zwrócił pieniądze na konto.
Jak zaksięgować całe zdarzenie?
Czy wpływ na konto bankowe zwróconych środków za program należy potraktować jako pozostałe przychody operacyjne?

Wyposażenie, oprogramowanie i szkolenie w księgach rachunkowych instytucji kultury

Instytucja kultury kupiła oprogramowanie (licencję) do programów finansowych (ich wartość nie przekracza 1500 zł), które zostało zaksięgowane na konto zespołu 4 jako „Zużycie materiałów i energii” pod paragrafem 4210. Ponadto zakupiła szafki, półki i biurko o wartości do 750 zł.
Instytucja kultury zorganizowała także szkolenie dla pracowników. Kontrahent wystawił fakturę, w której wyszczególnił wartość szkolenia i dojazdu.
Czy zakup oprogramowania należy zaksięgować na koncie „Pozostałe środki trwałe i wyposażenie”. Jeśli tak, to w korespondencji z jakim kontem i pod jakim paragrafem, skoro już są bezpośrednio zaksięgowane w koszty?
Czy zakup mebli można zaksięgować jako zużycie materiałów i energii, czy jako pozostałe środki trwałe?
Czy całą wartość faktury za szkolenie można zaksięgować jako usługi obce?

Logotyp i program kasowy w teatrze

Teatr zlecił firmie wykonanie logotypu. Firma przekazała elektronicznie utwór z wszystkimi informacjami na temat użytych znaków, barw. Za przeniesienie praw autorskich do logotypu teatr zapłacił 5000 zł netto. Czy teatr powinien zakwalifikować wydatek na logo jako wartości niematerialne i prawne?
Teatr zawarł też umowę z firmą, która jest właścicielem programu kasowego do sprzedaży biletów w siedzibie teatru oraz przez Internet. Przedmiotem umowy o wartości netto 9800 zł jest udostępnienie programu kasowego oraz serwis gwarancyjny i techniczny. Centralną aplikację do programu kasowego zainstalowano na serwerach firmy. Razem z licencją firma przekazała teatrowi aplikacje do instalacji programu kasowego. Licencja na korzystanie z programu sprzedaży biletów jest ważna przez 4 lata. Czy program kasowy stanowi wartość niematerialną i prawną teatru?

Nabyte nieodpłatnie przez bibliotekę oprogramowanie komputerowe

W 2012 r. biblioteka otrzymała nieodpłatnie komputery. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, nie wprowadzono ich do ewidencji środków trwałych, ponieważ ich wartość początkowa nie przekroczyła 3500 zł. W 2013 r. biblioteka otrzymała nieodpłatnie oprogramowanie do tych komputerów. Jak należy zaewidencjonować tę darowiznę? Czy otrzymane oprogramowanie będzie wartością niematerialną i prawną?