ordynacja podatkowa

Zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 r.

• Płatnik bez wezwania zwróci nienależnie pobrane wynagrodzenie za terminowy pobór podatku • Wprowadzono 3 rodzaje stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych: podstawowa, obniżona oraz podwyższona • Korekta deklaracji nie wymaga już pisemnego uzasadnienia

Wątpliwości interpretacyjne na korzyść podatników

• Od nowego roku — w razie niedających się usunąć wątpliwości — organ powinien rozstrzygać wątpliwości na korzyść instytucji kultury jako podatnika • Jednak treść nowego przepisu już teraz budzi wątpliwości • Kwoty nawet z nieopłaconych faktur będą kosztem uzyskania przychodu instytucji kultury — po spełnieniu pewnych warunków — niezależnie od momentu uregulowania należności

Odsetki od spóźnionej wpłaty zaliczki na podatek

Dom kultury wpłacił do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od grudniowych pensji pracowników dopiero 31 stycznia zamiast 20 stycznia br. Przyczyną opóźnienia w zapłacie podatku było to, że organizator przekazał dotację podmiotową na konto ośrodka kultury dopiero ostatniego dnia stycznia. Czy należało zapłacić odsetki od tej zaległości podatkowej? Czy w tej sytuacji ośrodek kultury może skorzystać obniżonej do 75% stawki odsetek, skoro zapłata zaliczki na podatek była opóźniona nie z jego winy, a z powodu braku środków, których nie przekazał organizator?