organizacja imprez masowych

Wydatki strukturalne w pytaniach i odpowiedziach

• W sprawozdaniu Rb-Ws wykazuje się tylko wydatki faktycznie poniesione w okresie sprawozdawczym, udokumentowane opłaconą fakturą lub innym dokumentem księgowym • Wydatkami strukturalnymi nie są wydatki bieżące służące podstawowemu funkcjonowaniu instytucji • Zakupy inwestycyjne środków trwałych służące do prowadzenia działalności kulturalnej są wydatkiem strukturalnym

Regulaminy imprez masowych bez kar za ich nieprzestrzeganie

Miejski ośrodek kultury organizuje kilka imprez masowych rocznie. W regulaminach tych imprez znajdują się postanowienia dotyczące kar za niewykonywanie poleceń służb porządkowych. Podobno Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK) orzekł niedawno, że takie zapisy w regulaminach imprez masowych są niezgodne z Konstytucją RP.

  • Czy to oznacza, że już nie wolno stosować takich zapisów w regulaminach imprez?

Kiedy instytucja kultury organizuje imprezę masową?

Ośrodek kultury organizuje imprezy, które mają charakter rekreacyjny, edukacyjno-historyczny, sportowy, religijny i społeczny. Program zawiera przemarsze przez miasto, przedstawienia plenerowe, inscenizacje historycznych grup rekonstrukcyjnych, koncerty w bazylice katedralnej, występy plenerowe zespołów muzyki dawnej, wystawy. Są też liczne stoiska handlowe i gastronomiczne. Dwudniową imprezę odwiedza około 15 000 osób.
Problem w tym, czy uznanie imprezy za masową zależy tylko od liczby udostępnionych miejsc, czy też od jej charakteru (lub też łącznie od obu warunków). Imprezy, które nie są sportowe lub artystyczno-rozrywkowe (np. duże imprezy religijne, społeczne), nie są imprezami masowymi, nawet jeżeli uczestniczy w nich bardzo dużo osób. Kto ostatecznie powinien zdefiniować, czy dana impreza jest masowa? Czy w takiej sytuacji ośrodek kultury może zwrócić się np. do Policji, aby ta określiła, czy jest to impreza masowa?

Kto zgłasza współorganizowaną imprezę masową?

Instytucja kultury organizuje w swoim mieście dużą, dwudniową imprezę masową o charakterze średniowiecznym, w której bierze udział kilkanaście tysięcy osób. Głównymi organizatorami są trzy podmioty, lokalne samorządy, a współorganizatorami siedem innych podmiotów (ośrodki kultury, organizacje pozarządowe, szkoły). Który z nich powinien zgłosić imprezę masową? Czy wszyscy trzej główni organizatorzy powinni podpisać się pod wnioskiem i dokumentacją związaną z imprezą masową, czy może to zrobić w imieniu tych podmiotów szef komitetu organizacyjnego?

Bezpieczeństwo podczas imprez masowych organizowanych przez instytucje kultury

• Organizator ma obowiązek powołać służby informacyjne i porządkowe w odpowiedniej ilości • Potrzebna jest opinia policji, straży pożarnej, sanepidu i służb medycznych • Nie można zapomnieć o instrukcji postępowania na wypadek pożaru

Można łatwo zorganizować imprezę artystyczną lub rozrywkową

• Gminę należy powiadomić o zamiarze przeprowadzenia imprezy • Prawidłowo przygotowany wniosek o wydanie zezwolenia na jej przeprowadzenie pozytywnie wpłynie na decyzję gminy • Gmina odmawia/zezwala na imprezę w ciągu 7 dni przed planowanym jej terminem