organizacja konkursu

Organizacja konkursów w instytucjach kultury a podatki i ewidencja księgowa

• Od wartości nagród wygranych w organizowanych przez siebie konkursach instytucja pobiera 10% podatku dochodowego, chyba że zwycięzca korzysta ze zwolnienia podatkowego • Jeśli wartość nagrody w konkursie przekroczy 760 zł, to zwycięzca zapłaci podatek od wartości całej nagrody • Instytucja, która jest czynnym podatnikiem VAT, powinna najpierw odliczyć VAT od wartości nagrody, a następnie przy wydaniu nagrody — naliczyć VAT