organizacja pozarządowa

Plusy i minusy utworzenia organizacji pozarządowej w instytucji kultury

• Decyzja o założeniu stowarzyszenia lub fundacji w instytucji kultury lub jej otoczeniu powinna być dobrze przemyślana • Własna organizacja nie powinna być tylko „furtką” do funduszy niedostępnych dla instytucji kultury • Może też być platformą współpracy instytucji ze środowiskiem lokalnym

Przekazanie środków finansowych na cykl imprez organizacji pozarządowej

Centrum kultury chce przekazać środki finansowe na organizację cyklu imprez promujących lokalne zabytki organizacji pozarządowej działającej na terenie gminy. Czy trzeba przeprowadzić przetarg w trybie zamówień publicznych czy otwarty konkurs ofert w myśl Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: ustawa o wolontariacie)?