organizacja widowisk

Rozliczenie organizacji widowisk w księgach instytucji kultury

• Sposób ewidencji kosztów trzeba dopasować do potrzeb i specyfiki działalności • Koszty pośrednie i bezpośrednie najłatwiej ewidencjonować na kontach zespołu 5 • Plakaty informacyjne są kosztem reklamy widowiska