organizacje pożytku publicznego

Przekazanie na rzecz stowarzyszenia zapłaty za korzystanie z tytułu regionalnego rocznika

Stowarzyszenie posiadające status organizacji pożytku publicznego (OPP) podpisała porozumienie z muzeum w sprawie redakcji i wydawania regionalnego rocznika. Muzeum, w zamian za redagowanie i wydawanie periodyku, raz w roku przekazuje na rzecz stowarzyszenia ustaloną kwotę za używanie tytułu stanowiącego własność stowarzyszenia.
Czy kwota, którą otrzymuje z tego tytułu stowarzyszenie, jest jego przychodem z prowadzenia działalności gospodarczej?

Instytucje kultury a status OPP

Czy samorządowa instytucja kultury (dom kultury) może starać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego?