organy podatkowe

Oszustwa podatkowe dostawcy — czy instytucja kultury jako nabywca straci prawo do odliczenia VAT?

• W niektórych przypadkach organy podatkowe mogą zakwestionować prawo instytucji kultury do odliczenia VAT naliczonego ze względu na transakcję z oszustem podatkowym • Aby skutecznie zakwestionować prawo do odliczenia VAT, organ podatkowy powinien udowodnić, że instytucja kultury wiedziała lub powinna była wiedzieć, że angażuje się w transakcję, która może wiązać się z przestępstwem popełnionym przez dostawcę • Aby zminimalizować ryzyko zakupu towarów lub usług od podmiotu zaangażowanego w proceder wyłudzenia VAT, warto sprawdzać status prawny dostawców, a zwłaszcza to, czy są oni przedsiębiorcami i czy są zarejestrowani dla potrzeb VAT