osobowość prawna

Konsekwencje podpisania wniosku o realizację projektu

Osoba fizyczna zwróciła się do gminnego ośrodka kultury (GOK) z prośbą — jak się wyraziła — „o użyczenie osobowości prawnej”. Osoba ta sporządziła wniosek o realizację projektu razem z jedną z lokalnych fundacji. GOK miałby podpisać wniosek, a także być stroną umowy, rozliczać wydatki i ponosić odpowiedzialność z tego tytułu. Ta osoba w żadnej formie nie współpracuje z GOK.

  • Czy GOK może wziąć udział w takim przedsięwzięciu?
  • Jaką ewentualnie umowę podpisać, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy GOK?