osoby bezdomne

Instytucje kultury otwarte na bezdomnych

  • Instytucje kultury winny być dostępne dla wszystkich nimi zainteresowanych, także wykluczonych społeczne
  • Dotarcie i zainteresowanie ofertą kulturalną osób wykluczonych jest nie lada wyzwaniem dla instytucji kultury
  • Istnieje wiele możliwości aktywizacji kulturalnej osób bezdomnych w instytucjach kultury; wystarczą dobre chęci!