ośrodek kultury

Zakres działań podejmowanych przez bibliotekę wchodzącą w struktury ośrodka kultury

Biblioteka publiczna wchodzi w strukturę ośrodka kultury i sportu. W statucie wymienione są działania, które realizuje instytucja, nie ma jednak wyodrębnionych działań dla biblioteki.
Czy to oznacza, że biblioteka może realizować przedsięwzięcia niezwiązane z promocją czytelnictwa oraz kulturą, a oparte na edukacji, np. warsztaty astronomiczne?

Muzeum funkcjonujące w ramach ośrodka kultury

W ramach gminnego ośrodka kultury funkcjonuje muzeum.
Jakimi przepisami powinno się ono kierować i jaką dokumentację oprócz statutu powinno posiadać (regulaminy, pozwolenia), aby zgodnie z prawem pozyskiwać i eksponować zabytki, które chcą przekazać prywatni kolekcjonerzy czy organizacje?

Stanowisko młodszego instruktora po zmianie rozporządzenia w sprawie wynagradzania

W związku ze zmianą przepisów w nowym wykazie stanowisk dla instytucji kultury w rubryce „Pozostałe instytucje” są tylko instruktorzy, nie ma natomiast stanowiska młodszy instruktor. Czy pracownik zatrudniony w ośrodku kultury jako młodszy instruktor z wykształceniem średnim może obecnie pracować jako instruktor?