oświadczenie autora

Brak oświadczenia autora o przekroczeniu limitu autorskich kosztów uzyskania przychodów

W zawartej z autorem umowie o dzieło instytucja kultury ustaliła 50% koszty uzyskania oraz wypłatę wynagrodzenia w dwóch ratach. Po wykonaniu pierwszego etapu dzieła instytucja naliczyła koszty uzyskania 50%, ale po wykonaniu drugiego etapu — na ustną prośbę autora — uwzględniono 20% kosztów uzyskania przychodów. Po kilku miesiącach kontrola zakwestionowała takie rozliczenie umowy o dzieło i niepotrącanie kosztów w wysokości 50%.

  • Czy bez pisemnego oświadczenia wykonawcy dzieła instytucja miała prawo naliczyć koszty 20%?
  • Czy oświadczenie złożone w roku bieżącym pozwala na skorygowanie kosztów?
  • Jak skorygować PIT-4 i PIT-11?