oświadczenie majątkowe

[COVID-19] Przesunięcie terminu na złożenie oświadczenia majątkowego za 2019 r.


Do kiedy dyrektor samorządowej instytucji kultury powinien złożyć oświadczenie majątkowe za 2019 r.? Czy ten termin ze względu na stan epidemii został przedłużony?

Trzy oświadczenia majątkowe dyrektora instytucji kultury powołanego na drugą kadencję

31 grudnia 2017 r. upłynęła dotychczasowa kadencja dyrektora samorządowej instytucji kultury. Tę samą osobę powołano na stanowisko dyrektora instytucji kultury na kolejną kadencję od 1 stycznia 2018 r.
Pytania dotyczą składania oświadczenia majątkowego przez dyrektora:
Czy powinien złożyć jedno oświadczenie majątkowe do 30 kwietnia według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku?
Czy powinien złożyć trzy oświadczenia: jedno na koniec poprzedniej kadencji na dzień 31 grudnia — jeżeli tak, to w jakim terminie, drugie – na początek nowej kadencji na dzień 1 stycznia — jeżeli tak, to w jakim terminie, i trzecie – do 30 kwietnia ze stanem na 31 grudnia 2017 r.?
Czy może powinien czekać na wezwanie do złożenia oświadczenia ze strony wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), a jeżeli go nie otrzyma, to złożyć oświadczenie w normalnym trybie do 30 kwietnia ze stanem na 31 grudnia roku poprzedniego?

Oświadczenie majątkowe — wynagrodzenie małżonka jako majątek wspólny

Czy w rocznym zeznaniu majątkowym dyrektor instytucji musi wykazywać dochody małżonka?

Dyrektor składa oświadczenie majątkowe w dniu odwołania ze stanowiska

31 marca 2015 r. organizator odwołał dyrektora domu kultury ze stanowiska, a okres wypowiedzenia upływa 30 czerwca 2015 r. W dokumencie odwołania dyrektora zobowiązano do wykorzystania urlopu wypoczynkowego, a w pozostałym zakresie zwolniono ze świadczenia pracy. Termin złożenia oświadczenia majątkowego upłynął 30 kwietnia, zaś od początku kwietnia dyrektor nie świadczył już pracy.

  • Czy w takim przypadku dyrektor domu kultury miał obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe za 2014 r.?

Obowiązek składania oświadczenia majątkowego

Na czas swojej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, a następnie urlopem macierzyńskim dyrektor instytucji kultury, upoważnił pracownika do pełnienia zastępstwa. Czy pracownik zastępujący dyrektora musi złożyć oświadczenie majątkowe?