oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w instytucji kultury

• Za kontrolę zarządczą odpowiedzialny jest dyrektor instytucji kultury • Dyrektor instytucji kultury może wydać zarządzenie o składaniu oświadczeń przez pracowników • Prawidłowo sporządzone oświadczenie jest zapewnieniem, że kontrola zarządcza jest adekwatna, skuteczna i efektywna

Samoocena pracowników jako źródło informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w instytucji kultury

• Samoocena kontroli zarządczej może być prowadzona różnymi metodami • Ankiety do samooceny kontroli zarządczej nie mają jednego obowiązującego wzoru, ale można kierować się wytycznymi Ministra Finansów • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej nie jest obowiązkowe dla instytucji kultury, ale organizator może ją zobowiązać do składania takiego dokumentu