OZE (Odnawialne Źródła Energii)

Sposoby na zwiększenie efektywności energetycznej budynków instytucji kultury w 2023 r.

W czasach gdy rachunki za energię przyprawiają o zawrót głowy, warto postawić na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, które mogą przynieść instytucji kultury wymierne oszczędności.

Sposoby na zwiększenie efektywności energetycznej budynków instytucji kultury w 2023 r.

W czasach gdy rachunki za energię przyprawiają o zawrót głowy, warto postawić na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, które mogą przynieść instytucji kultury wymierne oszczędności.

Odnawialne źródła energii

Jak w inteligentny i ekologiczny sposób zwiększyć efektywność energetyczną obiektu?

Czy w 2023 r. obniżysz zużycie energii elektrycznej w instytucji kultury o wymagane normy?

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. dyrektorzy instytucji kultury mają obowiązek zmniejszyć całkowite zużycie energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy (art. 37 Ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej). W tym celu zmuszeni są szukać innowacyjnych energooszczędnych rozwiązań.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną obiektu?

W czasach gdy rachunki za energię przyprawiają o zawrót głowy, warto postawić na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, które mogą przynieść instytucji kultury wymierne oszczędności.

Wytwarzanie i korzystanie z odnawialnych źródeł energii przez instytucję kultury

Instytucja kultury wytwarza energię elektryczną z zainstalowanych paneli fotowoltaicznych. Ich moc nie przekracza 1 MW.
Czy energia elektryczna wyprodukowana i zużyta przez instytucję z odnawialnych źródeł energii (OZE) podlega zwolnieniu z akcyzy?
Czy w związku z wytworzeniem z OZE energii elektrycznej i jej zużyciem instytucja kultury ma obowiązek składać deklaracje akcyzowe?