paczki świąteczne

Paczki świąteczne sfinansowane ze środków obrotowych biblioteki

W naszej bibliotece nie ma ZFŚS, a chcemy na święta przygotować paczki dla pracowników. Czy od wartości paczki pracownicy muszą zapłacić podatek dochodowy?