partnerstwo w projektach

Lokalne Grupy Działania. Wybrane dobre praktyki w zakresie działalności kulturalnej

  • Lokalne Grupy Działania (LGD) stanowią rodzaj partnerstwa wielostronnego na rzecz rozwoju lokalnego
  • LGD nie tylko zrzeszają instytucje kultury, ale również je tworzą
  • Aktywność w LGD to dla instytucji kultury nie tylko szansa na nawiązanie nowych partnerstw, ale także możliwość realizacji dodatkowych przedsięwzięć i pozyskiwania dodatkowych funduszy

Przelew środków na rachunek lidera umowy partnerskiej

Samorządowe centrum kultury (CK) jest partnerem w projekcie, który realizuje lokalne stowarzyszenie. W ramach partnerstwa CK ma pokryć pewne koszty dotyczące realizacji projektu.
Stowarzyszenie proponuje, aby w umowie partnerskiej zawrzeć zapis, że centrum kultury przeleje na rachunek stowarzyszenia ustaloną kwotę na pokrycie kosztów. Centrum kultury uważa, że bardziej zasadne byłoby, gdyby stowarzyszenie wystawiło fakturę lub refakturę.

  • Które rozwiązanie jest prawidłowe?
  • Czy CK może przelać środki na konto stowarzyszenia?