pełne rozliczanie VAT

Utrata zwolnienia podmiotowego

Miejski ośrodek kultury (MOK), który nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony, wykonuje usługi i korzysta ze zwolnienia przedmiotowego. MOK prowadzi działalność kulturalną odpłatną, polegającą na prowadzeniu zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych dla dzieci i dorosłych, oraz zajęcia aerobiku i jogi.
Zespoły taneczne i teatralne MOK występują odpłatnie przed publicznością. MOK organizuje koncerty biletowane. Wynajmuje odpłatnie również lokale użytkowe oraz środki trwałe.
W najbliższym czasie instytucja kultury straci zwolnienie od VAT.
Jakie działania należy podjąć w związku z utratą zwolnienia? W szczególności, w jaki sposób obliczyć proporcję sprzedaży dla rozliczeń MOK?