pieczątki

Ewidencjonowanie pieczątek

W bibliotece nie ma ewidencji pieczątek firmowych, pieczątek do stemplowania książek, datowników itd. W szkołach ewidencja pieczątek znajduje się w księgach ścisłego zarachowania, jeżeli to są pieczątki do świadectw.
Jakim dokumentem należy objąć pieczątki biblioteki?