PIT-12

W 2016 r. oświadczenie PIT-12 pracownicy powinni złożyć najpóźniej 8 stycznia

Dom kultury zatrudnia osoby na umowę o pracę oraz w ramach umowy-zlecenia. Zdarza się, że osoby te zwracają się do instytucji kultury o rozliczenie roczne podatku.
Czy rozliczenie tych osób na druku PIT-40 jest możliwe tylko po złożeniu PIT-12?
Do kiedy trzeba złożyć PIT-12, jeśli 10 stycznia w 2016 r. przypada na dzień wolny od pracy?

Oświadczenie PIT-12 składa się przed 10 stycznia następnego roku

Wielu pracowników filharmonii do tej pory wyrażało wolę, aby rozliczyć ich z podatku za poprzedni rok w zeznaniu PIT-40. W tym celu muszą złożyć oświadczenie na druku PIT-12 przed 10 stycznia następnego roku. W poprzednich latach zdarzało się, że pracownicy nie pamiętali o tym terminie. Co ma zrobić główny księgowy filharmonii, jeśli pracownik złoży PIT-12 po 10 stycznia? Czy wyklucza to możliwość sporządzenia PIT-40?

Nowe zasady składania formularzy podatkowych

• Formularze PIT, które sporządzają instytucje kultury jako płatnicy, oraz zeznanie CIT-8 trzeba składać w wersji elektronicznej • Składanie formularzy w wersji papierowej jest możliwe u płatników sporządzających formularze PIT dla nie więcej niż 5 podatników • Nowe zasady składania formularzy podatkowych mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Lutowe PIT-y instytucji kultury jako płatnika

bull; Do końca lutego 2014 r. instytucje kultury powinny wystawić swoim pracownikom i współpracownikom informacje PIT-11 i ewentualnie PIT-8C oraz IFT-1/IFT-1R bull; Instytucje, które otrzymały od pracowników PIT-12, powinny do końca lutego 2014 r. rozliczyć ich podatek dochodowy za 2013 r. w zeznaniu PIT-40 bull; Za niedopełnienie tych obowiązków grozi grzywna z Kodeksu karnego skarbowego

W lutym instytucje kultury muszą sporządzić PIT za 2010 r.

• Instytucje kultury są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych • Dlatego mają obowiązek sporządzić odpowiednie formularze PIT • Otrzymują je pracownicy i urzędy skarbowe