PIT-2

Składanie oświadczenia PIT-2

Dom kultury zatrudnia na umowę o pracę pracownika, który jest już zatrudniony u innego pracodawcy. Pracownik ten złożył już temu pracodawcy oświadczenie PIT-2, na podstawie którego płatnik potrąca zaliczki na podatek pomniejszone o kwotę wolną od podatku. Czy w takiej sytuacji powinien także złożyć takie oświadczenie drugiemu pracodawcy? Czy przewidziano konkretny termin złożenia przez pracownika oświadczenia PIT-2?

Nowe zasady składania formularzy podatkowych

• Formularze PIT, które sporządzają instytucje kultury jako płatnicy, oraz zeznanie CIT-8 trzeba składać w wersji elektronicznej • Składanie formularzy w wersji papierowej jest możliwe u płatników sporządzających formularze PIT dla nie więcej niż 5 podatników • Nowe zasady składania formularzy podatkowych mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.