PIT-8AR

Jak rozliczyć umowę o dzieło z obcokrajowcem?

Dom kultury zaprosił do współpracy w ramach umowy o dzieło obcokrajowca — obywatela Niderlandów, nierezydenta. W ramach umowy przeprowadzi on warsztaty perkusyjne. Wynagrodzenie dom kultury wypłaci w euro.
Jak rozliczyć taką umowę o dzieło?
Jakie dokumenty trzeba przekazać do urzędu skarbowego?

Nowe zasady składania formularzy podatkowych

• Formularze PIT, które sporządzają instytucje kultury jako płatnicy, oraz zeznanie CIT-8 trzeba składać w wersji elektronicznej • Składanie formularzy w wersji papierowej jest możliwe u płatników sporządzających formularze PIT dla nie więcej niż 5 podatników • Nowe zasady składania formularzy podatkowych mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Jak opodatkować nagrody w konkursach organizowanych przez instytucje kultury

• Niektóre nagrody mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku • Konkurs powinien być organizowany na podstawie regulaminu • Trzeba pamiętać, że cechą konkursu jest element współzawodnictwa