plan szkoleniowy

Polityka szkoleniowa jako element kontroli zarządczej w instytucji kultury

• Wprowadzenie polityki szkoleniowej wynika ze stale rosnących oczekiwań wobec instytucji kultury i nie należy się jej obawiać • Polityka szkoleniowa powinna obejmować zarówno plan szkoleń, jak i ich ocenę • Bieżąca weryfikacja ocen szkoleń pozwoli lepiej i efektywniej zaplanować przyszłe szkolenia

Roczny plan szkoleniowy w instytucji kultury — dlaczego jest przydatny i jak go przygotować?

• Instytucje kultury powinny zadbać, aby w ich planach finansowych znalazły się szkolenia dla pracowników • Aby uporządkować informacje o szkoleniach i potrzebach szkoleniowych pracowników, warto przygotować roczny plan szkoleniowy • Po każdym szkoleniu warto zebrać informacje zwrotne od pracowników biorących w nich udział — pomoże to określić potrzeby na kolejny rok