plan urlopów

Wakacje też nie są z gumy, czyli jak dobrze podzielić urlop między członków zespołu i zorganizować pracę, aby wszyscy byli zadowoleni?

  • W wakacje najczęściej większość załogi instytucji ma ochotę wypocząć na urlopie
  • Nie zawsze możliwe jest sprawiedliwe podzielenie dni urlopowych między wszystkich chętnych i zorganizowanie pracy podczas nieobecności
  • Może się zdarzyć, że nie wszyscy będą zadowoleni

Przerwa sezonowa w operze

W operze w sierpniu każdego roku trwa przerwa sezonowa. Pracownicy opery w tym czasie obligatoryjnie wykorzystują dni do odbioru oraz urlop wypoczynkowy. Obowiązujący w operze regulamin pracy milczy na ten temat, jest to kwestia umowna, ale uwzględniona w planie pracy, więc pracownicy są świadomi, że w sierpniu trwa przerwa sezonowa.
Czy taką przerwę sezonową należy traktować jako przestój?
Czy pracownik może odmówić wykorzystania urlopu i wykazać chęć do pracy, bo woli wykorzystać urlop np. w październiku?
Co zrobić z pracownikami, którym pozostało już tylko np. 5 dni urlopu wypoczynkowego, a na sierpień potrzebnych jest 22 dni — czy pozostałe dni mogą być potraktowane jako urlop bezpłatny?
Czy można zmusić pracownika do wykorzystania urlopu w czasie przerwy sezonowej?

Co powinno być pierwsze — wykorzystanie nadgodzin czy urlop wypoczynkowy?

W instytucji kultury obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. Za wypracowane nadgodziny rekompensatą dla pracownika jest udzielany na jego wniosek czas wolny. Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy wypracowała 40 nadgodzin, chce także skorzystać z dwutygodniowego urlopu wypoczynkowego.
Czy w takiej sytuacji w pierwszej kolejności należy pracownicy udzielić urlopu, czy oddać czas wolny za nadgodziny?

Co zrobić, aby z powodu nagłego spiętrzenia się zadań w instytucji nie psuć pracownikom zaplanowanych wakacji?

Nadeszły wakacje i czas urlopowy, a tymczasem okazuje się, że — ze względu na otrzymane dofinansowanie kilku projektów — w domu kultury będzie to bardzo gorący okres. Istnieje więc obawa, że przy realizacji projektów będzie brakowało pracowników, którzy już zaplanowali urlop, a mogliby pracować podczas tych wydarzeń.

  • Czy można przesunąć urlopy niektórych pracowników?
  • Czy wiąże się to z kosztami?
  • Jak przy zmniejszonej obsadzie zapewnić płynność pracy i mieć pewność, że wszystkie zadania zostaną wykonane?

W jakim terminie udzielić pracownikowi zaległego urlopu?

• Od 2012 r. urlop zaległy z poprzedniego roku pracownik powinien wykorzystać do 30 września roku następnego • Roszczenie pracownika o wykorzystanie zaległego urlopu przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym stał się wymagalny • Ostateczny termin udzielenia urlopu zaległego nie dotyczy urlopu na żądanie

Urlop wypoczynkowy poza planem urlopów

• Jeśli pracownik nie może rozpocząć urlopu z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy w terminie ustalonym w planie urlopów, należy przesunąć termin rozpoczęcia urlopu • W niektórych przypadkach pracownik korzystający z przywilejów rodzicielskich może „wymusić” urlop wypoczynkowy poza planem urlopów • Przed odwołaniem pracownika z urlopu należy się dobrze zastanowić, bo instytucja musi zwrócić pracownikowi koszty związane z wcześniejszym powrotem z urlopu

Zasady ustalania planu urlopów w instytucjach kultury

• Jeśli w instytucji kultury nie działa organizacja związkowa, plan urlopów tworzy się dobrowolnie • Planem urlopów nie obejmuje się urlopu na żądanie • Planu urlopów nie trzeba sporządzać na cały rok