plan zobowiązań

Zmiany w planie finansowym — przekroczenie planu zobowiązań

Instytucja sporządza plan finansowy, w którym wykazuje planowane należności i zobowiązania. W trakcie roku podpisała kilka dużych umów na prace budowlane. W momencie tworzenia planu instytucja nie posiadała harmonogramów prac budowlanych i zaplanowała mniejszą kwotę zobowiązań niż wynika z faktycznie zawartych umów. Środki pieniężne za pokrycie tych zobowiązań pochodzą z dotacji celowej.
Czy w trakcie roku, np. na koniec czerwca, można przekroczyć plan należności czy zobowiązań, czy warunek ten dotyczy wyłącznie końca roku?
Czy ewentualna kontrola może zakwestionować przekroczenie planu zobowiązań?